2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

”Migranter gör Europa starkare”

Den 7 december 2016 lanserar Caritas Europa sin nya publikation ”Välkomna – Migranter gör Europa starkare”. Den har som fokus de ”barriärer” som hindrar miljoner av migranter från att bli fullvärdiga medlemmar av de europeiska samhällen som de lever i. Dessa barriärer berövar migranterna deras värdighet och de gör att Europa går miste om deras potentiella bidrag för att stärka Europas sociala, kulturella och ekonomiska liv.

Men det viktigaste med publikationen är att Caritas Europa med den visar att de här barriärerna kan övervinnas. För att bevisa det innehåller skriften inte mindre än 21 goda exempel från 13 olika länder runt om i Europa. Dessutom finns i den en rad specifika rekommendationer som riktar in sig på varje enskild barriär. Likaså finns en uttömmande lista av rekommendationer avsedda för ländernas regeringar. De senare visar på sätt att bryta ner barriärerna.

Till slut innehåller rapporten också en bedömning av de spänningar som uppstår när man jämför EU:s integrationspolitik med de ståndpunkter som Europarådet och Caritas Europa står för. Slutsatserna kan hjälpa beslutsfattare att finna vägar att minska de spänningar som finns och bidra till att skapa ett inkluderande och välmående Europa.

Caritas vill visa fram sätt att överbrygga den mängd av hinder man kan se och uppleva i verkligheten och erbjuda beslutsfattare idéer för att skapa en miljö som främjar deltagande. En miljö som gör det möjligt för migranter och de samhällen som tar emot dem att arbeta tillsammans för att skapa inkluderande samhällen”, säger Caritas Europas generalsekreterare Jorge Nuño Mayer.

De tre barriärer som Caritas Europa identifierat och som försenar migranternas integration och ibland gör den omöjlig:

  • Kulturell barriär: begränsat accepterande av och begränsat samspel med de samhällen som tar emot dem.
  • Strukturell barriär: begränsad tillgång till grundläggande rättigheter och tjänster.
  • Socio-ekonomisk barriär: begränsad tillgång till resurser och deltagande.

Du kan ladda ner denna nya publikation från nätet genom att klicka här:

 
På engelska:

http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritaseuropa_welcome_migrants_make_europe_stronger.pdf

På franska:

http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritaseuropa_bievenue_une_europe_plus_forte_grace_au_migrants.pdf

På tyska:

http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritaseuropa_willkommen_migration_macht_europa_starker.pdf