Sydsudan

Torkan i länderna i östra Afrika har drabbat det krigsplågade Sydsudan hårt. Främst i norr har skördarna slagits ut och tillgången till vatten är knapp. Läget är mycket allvarligt och den 20 februari i år gick tre FN-organ och Sydsudans regering gemensamt ut och deklarerade att svält nu är ett faktum i den förra delstaten Unity i norr. Omkring 100 000 människor i den norra delen av landet är i akut risk för att drabbas av denna svält. Ytterligare omkring 1 miljon befinner sig på gränsen till svält.

 

FN:s livsmedelsprogram WFP räknar med att totalt 4,9 miljoner sydsudaneser – 40 procent av befolkningen – är i trängande behov av livsmedelsbistånd, en siffra som väntas stiga till 5,5 miljoner innan den ”magra säsongen” toppar i juli i år innan en ny skörd kan väntas i augusti.

 

Därför har nu Caritas Sverige och Caritas Tyskland tillsammans startat ett projekt i två områden i norr: delstaten Twic och den omtvistade provinsen Abyei. Detta projekt ska bland annat förse omkring 10 000 människor bland de mest utsatta med mat i åtminstone till årets slut och omkring 25 000 människor med rent vatten. Dessutom kommer utbildning i jordbruk under torka att ges under den svåra tiden fram till nästa skörd och vidare om så behövs (läs mer om projektet under ”Vårt biståndsprojekt” till vänster på denna sida).

 

Stockholms katolska stifts fasteinsamling 2017 till Caritas Sverige togs upp till detta projekt och Caritas Sverige har redan kunnat sända ner 2 miljoner kronor till det. Men nöden och svälten fortsätter. Därför fortsätter vår insamling till Sydsudan och tillsammans med Caritas Tyskland siktar vi på att förlänga vårt gemensamma projekt fram till nästa vår.

 

Du kan bidra till det genom att sätta in en gåva på bidragskontot Bg 900-4789. Märk din talong eller överföring med ”Sydsudan 2017”.  Du kan också enkelt swisha din gåva till 900 4789.

 

Tack för din gåva!

 

Den 23 februari i år vädjade Sydsudans katolska biskopar till världssamfundet att komma landet till undsättning. Hatet som skapas av konflikten ökar och övergreppen på civila är krigsbrott, skriver de. Därtill har landet drabbats av en humanitär kris – svält, osäkerhet och ekonomiska umbäranden.

 

”Vårt folk kämpar för att ens kunna överleva. Medan det är så att regnen i många delar av landet har varit otillräckliga, är det ingen tvekan om att denna hungersnöd är skapad av människan genom otrygghet och dålig skötsel av ekonomin. I en ond cirkel skapar svälten i sin tur osäkerhet i vilken en hungrig man, särskilt om han har ett vapen, kan ta till plundring för att livnära sig själv och sin familj. Miljoner människor är drabbade, med ett stort antal som tvingats bort från sina hem och många som flyr till grannländerna där de möts av lidanden i flyktingläger”. 

 

Biskoparna hänvisar i sitt budskap också till den vädjan som påve Franciskus den 22 februari riktat till världen för den hårt prövade befolkningen i Sydsudan. Han sade bland annat: ”En konflikt mellan bröder förvärrar den akuta livsmedelskris som drabbat Afrikas Horn och dömer miljoner människor, varav många barn, till att dö genom svält”. Han uppmanade alla involverade att ”inte bara göra uttalanden, utan också ge konkret bistånd med mat och tillåta att denna hjälp kommer fram”.

 

Till vänster kan du klicka på rubriker för att få mer information om vårt projekt i norra Sydsudan, den unga statens historia, korta fakta om landet och en rad länkar för att få veta ännu mer.

 

                                                                                                             


Bild: Ryan Worms/Caritas Internationalis