Mötesplats Caritas i Stockholm

för asylsökande och nyanlända

Meetingplace Caritas in Stockholm (for information in English see below)

for applicants for asylum and newly arrived


Adress / address
: Blekingegatan 28 A Stockholm
T-bana / Metro: Skanstull (utgång / exit Allhelgonagatan)
Telefon / telephone: 08 – 462 00 30

Öppet:

Måndag, onsdag och torsdag 10:00 – 15:00; OBS! onsdag är en dag bara för kvinnor

På mötesplatsen pågår en rad olika aktiviteter. Några av dem har fasta tider under veckan.

Måndag klockan 10:00 Språkträning med särskilt stöd för nybörjare. Klockan 13:00 Samtal om Sverige: samhällsinformation, historia, kultur religion och mer.

Onsdag klockan 10:00 Språkträning med särskilt stöd för nybörjare. Klockan 13:00 Hand- och hobbyarbete med samtal och utbyte av erfarenheter.

Torsdag klockan 10:00 Språkträning med särskilt stöd för nybörjare. Klockan 13:00 Kreativa uttrycksformer med ljud, ord och färger.

Förutom detta finns också tillgång till:

  • Rådgivning i asyl- och flyktingfrågor och för papperslösa.
  • Personlig rådgivning.
  • Utflykter och studiebesök.

Open:

Monday, Wednesday, and Thursday 10:00 – 15:00; NB! Wednesday is a day only for women.

At Meetingplace Caritas you will find a number of activities. Some of these have fixed hours every week.

Monday at 10:00 Learn Swedish with extra support for beginners. At 13:00 This is Sweden: information about institutions, history, culture, religion, politics and more.

Wednesday at 10:00 Learn Swedish with extra support for beginners. At 13:00 Craft and conversation and sharing of experiences.

Thursday at 10:00 Learn Swedish with extra support for beginners. At 13:00 Creative expressions in colours, sound and words.

You also have access to:

  • Counselling in questions concerning asylum and migration and for undocumented persons.
  • Personal counselling.
  • Excursions and visits.

Koordinator för verksamheten: Christina Hennig SND

Telefon 08 – 462 00 30 och 072-559 95 25

E-mail: christina.hennig@caritas.se