Mötesplats Caritas i Stockholm

Mötesplatsen är en mötesplats för flyktingar, migranter, asylsökande och nyanlända. Vi erbjuder en trygg miljö med svenskundervisning, rådgivning inom migration, medmänskligt stöd, vänskap och gemenskap. Vi erbjuder även studiebesök, utflykter, samhällsorientering, kreativ verksamhet med mera under terminerna på eftermiddagarna. Detta annonseras separat.

Mötesplatsen söker fler volontärer som kan hjälpa till med svenskundervisningen både som lärare och som assistenter i undervisningen. Det är inget krav att vara behörig lärare. Vi söker även volontärer som kan hjälpa till med andra aktiviteter på mötesplatsen. Vid intresse och för mer information vänligen kontakta koordinatorn Marie Eidem.

Öppet: Tisdag, onsdag, torsdag klockan 10.00-15.00. Eftermiddagarnas aktiviteter och exakta tider annonseras löpande.


CARITAS PLACE OF ENCOUNTER IN STOCKHOLM (Councelling)

Open: Tuesday, Wednesday and Thursday at 10 am - 3 pm. Activities in the afternoons will be updated continuosly.

 

Projektansvarig för verksamheten

Marie Eidem, telefon 070-508 58 13

E-mail: marie.eidem@caritas.se

Adress: Blekingegatan 28 A Stockholm

T-bana: Skanstull (utgång / exit Allhelgonagatan)
Telefon: 070-508 58 13

Mötesplatsens Facebooksida

Mötesplatsen