Insamlingar

Insamlingar till olika biståndsprojekt utomlands är en mycket viktig del av det arbete som Caritas Sverige gör. Alla människor som har blivit drabbade av naturkatastrofer, blivit offer för väpnade konflikter, varit tvungna att fly sina hem, inte har nog att äta eller lever i fattigdom har rätt att få humanitärt stöd från oss som lever i en värld som är betydligt tryggare.

Humanitärt stöd ges för att mänskligt lidande i möjligaste mån ska undvikas och för att andra förluster ska bli så små som möjligt. Det ska också underlätta för de drabbade att på längre sikt åter kunna bygga upp sina hem och sitt samhälle.

Hotande svältkatastrofer behöver mötas i tid och människor som lever i dessa områden behöver få hjälp att lära sig att bruka jorden med metoder som kan klara tider av torka eller för små regnmängder.

Fattigdomen i världen är en skamfläck för hela mänskligheten. Så länge någon enda människa inte har nog för att äta sig mätt, har ingen av oss andra rätt att behålla vårt överflöd för oss själva. Eller som påve Franciskus uttrycker det: ”Våra behov, även om de är befogade, kommer aldrig att vara lika angelägna som de fattigas, för de saknar det nödvändigaste i livet (Angelus 6 augusti 2014).

Caritas styrka är att vi är ett nätverk. I 167 länder runt hela jorden finns det ett nationellt Caritas och vi är alla medlemmar i Caritas Internationalis, som är en av världens största hjälporganisationer. Tillsammans finns vi på plats i cirka 200 länder och territorier och har därför lokal kännedom om förhållandena där. Det gör att när det uppkommer behov av olika slag kan vårt nätverk träda i aktion omedelbart och med egen kunskap om de förhållanden och villkor som gäller.

De bidrag som Caritas Sverige skickar till olika biståndsprojekt ute i världen går i princip uteslutande för att stödja de insatser som ett lokalt Caritas, ofta tillsammans med en annan stor Caritas-organisation, redan är igång med.

Dessutom, alla bidrag som kommer in till Biståndskontot 900-4789 går vidare till dem som behöver hjälp, utan att vi gör några avdrag.

 

Här till vänster kan du se vilka insamlingar som nu pågår. Skulle du vilja ge en gåva till ett annat ändamål är det inget problem. Skriv då kort på talongen eller din överföring vart du vill att din gåva ska gå.

En blind man på flykt i Centralafrikanska republiken får hjälp av en flicka att hitta vägen.

Bild: Matthieu Alexandre/Caritas Internationalis