Fattigdom bland unga ökar i Europa    

Dagens unga får det allt sämre ekonomiskt och socialt. För första gången sedan andra världskriget riskerar de att få det sämre jämfört med föregående generation. Det skriver Caritas Europa i en rapport som publiceras den 28 mars. Rapporten grundar sig på en undersökning av den allt sämre situationen för unga i 16 europeiska länder.

Det Europeiska rådet sammanträder den 22-23 mars för att diskutera lämpliga åtgärder mot den allvarliga utvecklingen. Caritas Europa säger att det behövs snabba insatser för att bryta den här negativa trenden och påminner samtidigt politikerna i Europa att alltid värna den mänskliga värdigheten för ett framtida hållbart samhälle.                     

Läs mer

 


2018-03-22
Fattigdom bland unga i Europa ökar
Dagens unga får det allt sämre ekonomiskt och socialt. För första gången sedan andra världskriget riskerar de som är unga att få det sämre jämfört med föregående generation. Det skriver Caritas Eur...
2018-03-21
Mötesplats Caritas har stängt över påsk
Under påsken kommer Mötesplats Caritas på Blekingegatan i Stockholm att hålla stängt från och med torsdagen den 29 mars. Vi öppnar igen tisdagen den 10 april klockan 10:00.  During the period of Ea...
2018-03-06
MIND - Migration INterconnectedness Development
MIND - Migration INterconnectedness Development Elva länder, en vision Caritas Sverige är stolt partner i det 3-åriga projektet MIND som finansieras av Europeiska Kommissionen. Tillsammans med Ca...
2018-02-27
Läget allt mer instabilt i Sydsudan
Efter fyra års konflikt fortsätter striderna i Sydsudan mellan regeringsarmén och olika rebellgrupper och de grupperna emellan. I mitten av februari intog rebeller staden Nasir i den oljerika nordö...