Klargörande om #hjärtavärlden

Caritas Sverige har valt att ställa sig bakom ett upprop som inför den stundande valrörelsen vill lyfta fram den mänskliga värdigheten, de demokratiska värdena och vårt ansvar för den miljö vi fått att förvalta. Det är sant kristna värden. Det är viktigt att understryka att uppropet i fråga på intet sätt är ett partipolitiskt inlägg. I stället riktar det sig till alla partier som nu går in i valrörelsen, att de inte ska glömma bort vårt ansvar för varandra och att vi tillsammans bygger det samhälle vi lever i.

Bakom uppropet, eller kampanjen, som heter Hjärtavärlden, står 51 organisationer i civilsamhället, såväl kristna som sekulära. Kampanjen har tagit fram ett antal budskap som framför allt ska föras fram i sociala medier och på organisationernas webbsidor. Exempel på budskap är ”För en human flyktingpolitik” och ”Värna dom som står upp för demokratiska värden”. Men bland kampanjens cirka 20 budskap återfinns också två budskap som lyder ”Alla kvinnor har rätt till sin egen kropp” samt ”Främja en sant feministisk utrikespolitik”. Dessa två sista budskap har inte Caritas Sverige ställt sig bakom och dessutom gjort klart att vi inte på några villkor kan stödja.

 

Så frågan är då varför Caritas Sverige gått med och stöttar denna kampanj? För även om det inom samarbetet varit klart från början att varje organisation själv får välja vilka budskap man vill använda sig av, så kan det tyckas problematiskt att Caritas Sverige stöttar en kampanj där andra skriver om saker vi inte kan ställa oss bakom. Vårt svar på den frågan är att vi är en del av den katolska kyrka som har som en av sina uppgifter att stå i dialog med den värld hon lever i. Vi skulle heller aldrig kunna evangelisera, visa vad den kristna tron och den katolska kyrkan står för om vi inte går in i dialogen och i stället isolerar oss.

 

Den värld vi är kallade att stå i dialog med är ett sekulariserat samhälle som inte alltid förstår de värden som är grundläggande för oss. Men vi kan ändå omöjligt dra oss undan den världen. Det vore att diskvalificera oss från att vara jordens salt och ett ljus för människorna. Vi måste välja en väg av ömsesidig dialog och respekt även med dem som är av en annan åsikt.

 

Vi valde att samarbeta med 50 organisationer - varav några står för värden som är oförenliga med vår tro - för att på ett mer kraftfullt sätt i valrörelsen föra fram de värden som vi anser vara omistliga. I det samarbetet visade vi andra respekt och möttes av respekt. Vi lämnades frihet att ställa oss bakom de budskap vi kan stå för. Den friheten har vi utnyttjat och kommer att så göra.