EU:s nya långtidsbudget

EU:s långtidsbudget har fel fokus

I EU:s nya långtidsbudget för åren 2021-2027 flyttas ekonomiska medel från till exempel fattigdomsbekämpning till ett hårdare polisiärt gränsskydd. Återigen får den sociala omsorgen för hela Europas framtid stå tillbaka för kortsiktiga inhemska politiska åtgärder. Budgeten innebär i realiteten att risken för en mer utbredd fattigdom inom Europa ökar samtidigt som man stoppar människor som flyr krig och krigshärjade områden.

Caritas Europa beklagar denna felaktiga inriktning på budgeten och uppmanar åter politikerna att ta sitt sociala ansvar.

 

Läs mer på Caritas Europas webbplats