Caritas Sveriges nya broschyr - Informacja po polsku

Caritas Sverige wydał broszurę, w której można znaleźć wszystko, co dotyczy działalności, co i jak robimy.

Istnieje możliwość wysłania 100 egzemplarzy do Was oraz do parafii w naszej diecezji.

Naszym życzeniem jest aby każdy parafianin mógł się zapoznać z pracą Caritas Sverige, można ją rozdawać albo zostawić przy wejściu do kościoła.

Jest to o tyle ważne, gdyż potrzeba klarownego i czytelnego obrazu naszej działalności a także spojrzenia na nasze akcje oraz dary, których potrzebujemy.

Już teraz jesteśmy wdzięczni za pomoc w rozpowszechnianiu naszej broszury.

Jeśli istnieje potrzeba zamówienia większej liczby egzemplarzy, prosimy o kontakt: caritas@caritas.se i podanie liczby.

Więcej informacji: olle.sylven@caritas.se

 

Med vänliga hälsningar

Caritas Sverige