“Utrota slaveriet en gång för alla!”

Den 8 februari varje år är det den ”Internationella böndagen mot människohandel”. Det är också den heliga Josefina Bakhitas minnesdag. Hon föddes 1869 i Sudan och såldes när hon var nio år som slav. Senare lyckades hon bli fri och blev nunna, känd för sin speciella utstrålning och fromhet.

Inför den 8 februari i år vill Caritas Europa och Caritas Sverige lyfta fram den globala tragedi som människohandel (trafficking) innebär. Det är ett gissel som drabbar miljoner människor runt om i världen och förser kriminella grupper med miljardbelopp i vinst.

”Jag var 12 år när en familjevän besökte mina föräldrar. Hon sade att hon kände människor i Paris som snart skulle bli föräldrar och sökte en tonåring som kunde ta hand om barnet. De här människorna lovade att jag skulle få betalt och få gå i skolan. Jag trodde att jag drömde. Jag var på väg till Frankrike för att studera”, säger Olivia som blev offer för människohandel och utnyttjades som slav i ett hem i Paris i nio år.

Caritas Sverige och de andra Caritas-organisationerna i Europa arbetar dagligen med offer för trafficking lika Olivia. Men varken Caritas eller civilsamhället kan ensam utmana den utbredda likgiltigheten som underblåser människohandeln. Därför uppmanar Caritas Europa de europeiska länderna och EU att till fullo ratificera och tillämpa Europarådets ”Konvention för handling mot mänsklig trafficking”. Likaså att de gör sitt yttersta för att tackla de problem som är roten till människohandeln.

”Med tanke på att dagens värld blir allt mer instabil, full av konflikter, full av katastrofer till följd av klimatförändringar och med en ökande klyfta mellan dem som har och de som inte har, är det livsviktigt att stoppa de faktorer som leder rakt in i den förfärliga fälla som det moderna slaveriet är. Särskild uppmärksamhet måste ges barnen, som drabbas hårdast, inte minst i samband med konfliktsituationer och deras efterspel och det faktum att det finns få alternativ för legala migrationskanaler. Barnen rymmer ofta från svåra situationer hemma med drömmar och hopp. Men de hamnar ändå till slut i arbets- eller sexslaveri. Då tas deras barndom och värdighet ifrån dem. De psykologiska såren blir oerhört djupa”, säger Geneviève Colas som är Caritas Europas expert på människohandel.

Av dessa och många andra anledningar borde Europarådets ”Konvention för handling mot mänsklig trafficking” ratificeras och tillämpas omedelbart.

För mer information kontakta:

Geneviève Colas (engelska och franska), Caritas Europas expert på människohandel

Mobil: +33 (0)6 71 00 69 90

E-mail: genevieve.colas@secours-catholique.fr

Alain Rodriguez (svenska), kommunikatör på Caritas Europa

Mobil: +32 (0) 478 58 54 37

E-mail: alain.rodriguez@caritas.eu

 

För att få veta mer:

Se ett videoreportage #invisible (textat på engelska) på: http://contrelatraite.org/spip.php?page=article&id_article=812

Läs hela Olivias egen berättelse (på franska): http://www.secours-catholique.org/actualites/olivia-ou-la-parole-dune-invisible

Läs Caritas Europas rapport om dåligt förbyggande av trafficking i samband med konfliktsituationer och deras efterspel: http://www.caritas.eu/news/new-caritas-report-casts-spotlight-on-poor-level-of-trafficking-prevention-in-conflict-and-post

Läs Europarådets ”Konvention för handling mot mänsklig trafficking”: http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/about-the-convention

Den heliga Josefina Bakhita är skyddshelgon för människohandelns offer.