Svältens Sydsudan: “Mina ögon fylls av tårar”

Delar av Sydsudan står inför hungersnöd och svält på grund av det pågående inbördeskriget, samhällets kollaps och torkan som drabbat Östafrika. William Okot de Toby, som är direktor för Caritas i stiftet Torit i sydöstra delen av landet, svarar här på Caritas Internationalis frågor.

Hur ser det humanitära läget i Torit ut?

Humanitärt närmar sig nu Torit ett katastrofalt läge. Matbrist och hunger är det som gäller och vi förväntar oss det värsta.

Berätta om hälsoläget för de människor som kommer till Caritas för att få mat.

Det finns tydliga tecken på hunger i människornas ansikten och trötta kroppar. Det finns ingen mat på marknaden längre och det som skulle kunna gå att uppbringa har vanliga människor inte råd med. Priserna har blivit extremt höga. Antalet undernärda barn växer.

Vad ligger bakom bristen på mat?

Det som ligger bakom är den pågående konflikten i landet och torkan. Det har också rått viss brist på utsäde och andra produkter som är nödvändiga för jordbruket. I några isolerade och därmed lugnare områden har man kunnat bruka jorden, men de många gräsbränderna har tagit mycket av säden på de åkrarna. Om situationen fortsätter så här skulle det kunna betyda att det inte blir någon skörd i år, vilket skulle leda till ännu större brist på mat.

Vad har Caritas kunnat göra för att hjälpa?

Caritas Torit har delat ut mat som det nationella Caritas Sydsudan har bidragit med. Behoven är enorma. Caritas skulle kunna köpa och dela ut ännu mera mat och annan hjälp, men saknar tillgångar.

Hur illa är det i dag jämfört med föregående kriser?

Den nuvarande situationen är värre än något som har hänt förut. Både striderna och bristen på mat har stort genomslag på livet. Förr hade människor möjligheter att parera kriser, men den här gången är alla resurser uttömda. Många har flytt för att finna skydd i grannländerna, men situationen i en del av lägren har tvingat en del att komma tillbaka. De känner att det är bättre att dö hemma än i främmande land.

Vad skulle hända om hjälpen inte kommer fram?

Då kommer många att dö. Jag hoppas att det som hände i Somalia 2011 (då 260 000 människor svalt ihjäl) inte kommer att upprepas i Sydsudan. Mina ögon fylls av tårar när jag nu berättar om en kvinna och hennes tre barn, det yngsta två år gammalt. Hon lämnade barnen ensamma hemma en dag då hon begav sig ut i bushen för att samla ved. När hon kom tillbaka fann hon dem döda och i sin förtvivlan tog hon sitt eget liv. Grannarna tror att barnen, som inte ätit på flera dagar, kan ha stoppat i sig någon vild eller giftig växt som tog deras liv, eller så tog svälten dem.

Det finns många liknande historier som jag berätta om hungersnöden här och det värsta har ännu inte inträffat. Nu befinner vi oss i början av den ”magra säsongen” som går fram till nästa skörd i augusti. Vad kommer att hända under de kommande månaderna?

I byarna förbereder människorna för att så nästa skörd, men eftersom de hungrar kanske de inte kommer att orka utföra arbetet. Dessutom är det ont om utsäde. Varje år under den här ”magra säsongen” finns hungern där. Men i år väntas den övergå till svält med många som drabbas. Människor som flytt in till städerna är alltför rädda för att återvända till sina jordbruk och det beror på den pågående konflikten.

Vad kan världssamfundet göra för att hjälpa?

Världssamfundet är vårt enda hopp. Situationen har nu nått ett läge där det är dags att skicka ut SOS. Världssamfundet bör inte vänta med att ingripa till dess att man ser de döda kropparna av människor som svälten har skördat. Gör något nu innan det är för sent.

Under fastan och påsken 2017 gör Stockholms katolska stift och Caritas Sverige en insamling till ett projekt som hjälper särskilt utsatta människor i norra delen av svältens Sydsudan med mat och rent vatten. Du kan läsa mer om det under rubriken ”Fastan 2017” högst uppe till höger på denna hemsida.

Du är också välkommen att bidra till insamlingen genom att sätta in en gåva på bidragskontot Bg 900-4789. Märk talongen eller överföringen ”Fastan 2017”. Du kan också enkelt swisha en gåva till 900 4789 och skriva samma ord.

Tack för din gåva!