Skolprojektet i Dohuk i Irak väl genomfört

Adventsinsamlingen 2016/17 gjordes till förmån för utbildning av flyktingbarn. I januari i år kunde så Caritas Sverige sända 500 000 kronor till Caritas Irak som då påbörjat skolprojekt i bland annat staden Dohuk i Kurdistan. Projektet är nu avslutat och vi har via Caritas Tyskland fått en slutrapport som presenteras här:

Allmän bakgrund

Den humanitära krisen i Irak fortsätter att vara en av de största och mest osäkra i världen. Inbördeskriget som började 2014, då ockupationstrupperna drogs bort, gav upphov till att många människor drevs på flykt. I dag är mer än 3 miljoner irakier internflyktingar i sitt eget land. Av dem finns drygt 1 miljon i Kurdistan i norr.

Tre år av inbördeskrig och ekonomisk stagnation har påverkat alla delar av det irakiska samhället. Till exempel i Kurdistan, som ändå har varit relativt förskonat av striderna med bland annat IS, har antalet fattiga fördubblats och antalet arbetslösa tredubblats. Antalet besök i landet på hälsokliniker och sjukhus har ökat åttafalt, samtidigt som 23 sjukhus och 230 hälsokliniker har förstörts av striderna.

Också utbildningssystemet har drabbats hårt. Omkring 3,7 miljoner irakiska barn i skolåldern deltar bara oregelbundet i undervisningen eller inte alls. Nästan 800 000 barn på flykt har gått miste om minst ett års skolgång.

Skolprojektet

Caritas Iraks Dohuk-kontor valde i samarbete med Iraks utbildningsdepartement ut skolor i staden som behövde hjälp. På så sätt kunde man undvika att insatserna från flera olika hjälporganisationer hamnade på ett och samma ställe i stället för att fördelas jämnt. Varje skola som valts besöktes sedan och situationen för barn mellan sex år och tolv år bedömdes. Tre skolor utvaldes därefter slutgiltigt som mottagare av stöd från Caritas.

Totalt 500 barm (236 pojkar och 264 flickor) kom så under våren 2017 att omfattas av hjälpen från Caritas och kunde börja i skolan igen. Gåvorna från Sverige användes till att förse dem med vinterkläder och skrivmaterial.

Projektet är nu avslutat och Caritas Sverige har tagit emot en ekonomisk redogörelse för den del som de svenska gåvorna stått för. Allt har avlöpt som planerat och inga problem har rapporterats. Alla inblandade har uttryckt stor tillfredsställelse och tacksamhet med det. Det gäller inte minst barnens föräldrar som själva inte kan stå ekonomiskt för de kostnader som barnens skolgång innebär.

Men levnadsförhållandena för alla irakier och ännu mer för dem på flykt fortsätter att vara mycket svåra. Förstörelsen av hus och infrastruktur, svårigheten att finna arbete och en fortsatt mycket volatil säkerhetssituation gör att familjernas dagliga liv är en kamp. Därför fortsätter Caritas med insatser i alla delar av landet där de går att genomföra.

Caritas Sverige har under flera år kunnat förmedla gåvor till Caritas Irak för att stödja dess arbete. Vill du stödja Caritas arbete på plats kan du sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789. Märk talongen eller överföringen med ”Irak 2017”. Du kan också ”swisha” din gåva till nummer 900 4789 och märka den med samma ord.

 

Tack för din gåva! 

Svenska gåvor står för den här leveransen av skolmaterial till Caritas skola för flyktingbarn i Dohuk i Irak.

Bild: Angela Gärtner/Caritas Tyskland