Påven lanserar Caritas globala kampanj ”Dela resan”

Påven Franciskus lanserar i dag den 27 september 2017 Caritas Internationalis nya globala migrationskampanj ”Dela resan” på Petersplatsen i Rom.

 

Den tvååriga kampanjen som består av både aktioner och upplysningsarbete syftar till att skapa starkare relationer mellan invandrare, flyktingar och de samhällen som de reser genom och till. Den är Caritas svar på påve Franciskus uppmaning att främja en ”kultur av möten”, det vill säga att vi ser på de människor som tvingas flytta med medmänsklighet, att vi öppnar våra hjärtan och sinnen för dem och att vi är beredda att förändras.

 

I kampanjen kommer Caritas Internationalis att uppmärksamma de utmaningar och följder som migrationen har i alla led av migranternas resa. Med den styrka som dess mer än 160 medlemmar i hela världen har tillsammans vill man arbeta för en förändring i synen på migration. Kampanjen kommer att stödjas av ACT Alliance, ett nätverk av 145 kristna hjälporganisationer över hela världen, och en mängd andra religiösa grupper i det civila samhället.

 

Kardinal Luis Antonio Tagle, Caritas Internationalis ordförande och själv barn till migranter, säger:

 

”Genom 'Dela resan'-kampanjen vill vi ge ett enkelt råd till alla: Ta kontakt med en migrant. Se dem i ögonen, lyssna till varför de lämnade sina hem, hur deras resa har varit. Se de verkliga människorna bakom siffrorna och skrämselhistorierna.

 

”Det är en inbjudan till var och en av oss att undersöka hur vi kan stå mer enade. Jag hoppas den globala migrationen och flyktingsituationen leder hela världen fram till en gemensam prövning av samveten och värdesystem ”.

 

Caritas kommer att lansera aktioner i länder runt hela världen som en del av den nya kampanjen ”Dela resan”. I sitt upplysningsarbete kommer organisationen också att lyfta fram två nya så kallade ”Global Compacts” om flyktingar och migration som ska antas av FN i september 2018. Caritas önskar att dessa två nya internationella avtal kommer att betona rätten till säker och laglig migration och ett ökat skydd av människor som är på väg.

 

Caritas Internationalis generalsekreterare Michel Roy ser att en förändring måste komma – både genom enskilda och regeringar.

 

”’Dela resan’ öppnar en möjlighet för att vi ska kunna ersätta fördomar med tolerans. Caritas utmanar den tilltagande likgiltigheten och avståndstagandet, som ofta är konsekvenser av en ökad individualism, och samhällen som tror att människor bara är konsumenter och genom det berövar dem deras mänsklighet ”.

 

”Världen är en bättre plats när migranter förstås, välkomnas och integreras. Likaså när migranter inte tvingas in i modernt slaveri av människohandlare eller har dåligt skydd på grund av en svag lagstiftning och en brist på vilja och medkänsla ”.

 

Klicka här för att se en video från påvens lansering av ”Dela resan”: https://www.youtube.com/user/vatican

 

Klicka här för ett budskap från Caritas Internationalis ordförande kardinal Tagle: https://www.youtube.com/watch?v=z7GOduLAWSM

 

Klicka här för att komma till ”Dela resans” egen hemsida: http://journey.caritas.org/

 

Klicka här för Caritas Europas ”Dela resan”-sida: http://www.caritas.eu/functions/policy-advocacy/share-the-journey-campaign

 

Klicka hör för att läsa (engelska) påve Franciskus tankar om en ”kultur av möten”: https://w2.vatican.va/content/francesco/en/cotidie/2016/documents/papa-francesco-cotidie_20160913_for-a-culture-of-encounter.html