Påven ger stor gåva till Caritas för Sydsudan

I slutet av juni 2017 tillkännagav Vatikanen att påve Franciskus gett Caritas och två andra katolska organisationer en stor gåva att användas för deras arbete i det hårt drabbade Sydsudan.

 

Den svältsituation som FN tidigare i våras konstaterade i Sydsudan har mildrats tack vare att de humanitära insatserna trappats upp, visade en ny rapport från FN-organet FAO den 21 juni i år. Ändå fortsätter läget att vara mycket allvarligt i hela landet, eftersom antalet människor som måste kämpa varje dag för att hitta nog att äta vuxit till 6 miljoner jämfört med 4,9 miljoner i februari. Det är den högsta nivå av matbrist som någonsin har upplevts i Sydsudan, enligt rapporter från regeringen och FN. Bakom svälthotet ligger både den inbördes väpnade konflikt som pågår i landet och den torka som drabbat det.

 

Vid en presskonferens i samband med att påvens gåva tillkännagavs sade kardinal Peter Turkson, som är prefekt för Vatikanens ”departement” för Främjandet av en fullödig mänsklig utveckling, att påve Franciskus ”upplever ett stort behov av att öka medvetenhet i den internationella gemenskapen om detta tysta drama, som kräver större och förnyade ansträngningar för att man ska nå ett fredligt slut på konflikten”.

 


“Den helige fadern glömmer inte de tysta offren för denna blodiga och inhumana konflikt och han glömmer inte alla de människor som tvingas att fly sitt hemland på grund av våld, orättvisor och krig”, sade kardinal Turkson.


Caritas Internationalis generalsekreterare Michel Roy tillade att påven med sin gåva ger en signal om att mycket mer behöver göras för att få ett slut på lidandet i landet.

 

”Världen måste följa påvens exempel och inte överge Sydsudan”, sade han.


De 4,5 miljoner kronor som påve Franciskus nu ger som gåva för att hjälpa Sydsudan går till tre katolska projekt:

  • Caritas jordbruksprojekt i södra delen av landet med utbildning och utdelande av redskap och utsäde.
  • Combonisystrarna som driver två sjukhus i västra delen.
  • ”Solidarity with South Sudan” (Solidaritet med Sydsudan) som utbildar lärare, sjuksköterskor, barnmorskor och agronomer i sydväst.

 

Totalt driver Caritas-nätverket 70 projekt i Sydsudan som hjälper omkring 500 000 människor. Mer än 100 miljoner kronor eller 42 procent av den totala hjälpen är inriktad på att ge akut nödhjälp.

 

Ett av Caritas-projekten är det program som Caritas Sverige och Caritas Tyskland tillsammans finansierar i norra delen av landet (läs mer under rubriken ”Sydsudan” på denna hemsida).

 

Efter årets fasteinsamling kunde vi skicka ner 2 miljoner kronor till detta program, men nöden fortsätter och förvärras. Därför fortsätter vår insamling för att bistå människorna i Sydsudan.

Du är välkommen att bidra till insamlingen genom att sätta in en gåva på bidragskontot Bg 900-4789. Märk talongen eller överföringen ”Sydsudan”. Du kan också swisha en gåva till 900 4789 och skriva samma ord.

Tack för din gåva!

Påven vill besöka Sydsudan, men säkerhetsläget har hittills gjort det omöjligt. Detta är en bild från hans besök i Kenya 2015.

Bild: David Mutua/CAFOD (Caritas England & Wales)