Översvämningar, förödelse och död i Bangladesh

Regnen fortsätter att vräka ned över södra Asien med enorma översvämningar och tusentals dödsfall som följd. Nyhetsbyråerna rapporterar att Bangladesh är ett av de mest drabbade länderna i området och att en dryg tredjedel av landet står under vatten. Den 31 augusti 2017 rapporterade den engelska tidningen the Guardian följande:

”Mer än 800 människor har dödats och 24 miljoner drabbats efter omfattande översvämningar i Sydasien.

Svåra översvämningar har ödelagt samhällen och förstört grödor i Indien, Nepal och Bangladesh och många hjälporganisationer varnar nu för brist på mat och en hög risk för sjukdomar i skyfallens spår.

I Bangladesh, där översvämningarna tros vara det mest allvarliga på 100 år, står mer än en tredjedel av landet under vatten. Antalet omkomna på grund av skyfallen beräknas uppgå till minst 1 200 människor. Najibullah Hameem, chef i Bangladesh för FN:s organ Unicef, säger att 5,7 miljoner människor i landet är påverkade av förödelsen och att antalet dödsfall väntas stiga:

”Behoven är stora och våra resurser är begränsade. Vi inte kan uppfylla vad människor behöver i denna situation.”

Under förra veckan hade de flesta av regeringens ordgan slut på läkemedel och annan nödvändig materiel som bensindunkar, presenningar och medel för vattenrening. Förråden har sedan fyllts på, men fortfarande är bristen större än efterfrågan.

Mark Pierce, chef för Rädda Barnen i Bangladesh, varnar för att de centrala och södra delarna av landet nu står inför ännu större förödelsen då stora mängder vatten från översvämningarna i landets norra delar flyter söderut.

”En enorm mängd vatten måste passera genom landet och människor måste vara beredda att evakuera sina hem. Den humanitära situationen är fortfarande mycket allvarlig och kommer att fortsätta att vara det en längre tid.

”Själva omfattningen av denna kris innebär att det fortfarande inte finns tillräckligt med mat eller rent vatten. Mer än en halv miljon bostäder har skadats, medan över 400 000 hektar jordbruksmark förstörts. Vi gör allt vi kan för att hjälpa, men mycket mer hjälp behövs snarast ”, säger Pierce.”

 

Caritas Bangladesh har redan startat ett program för att bistå dem som drabbats av översvämningarna i landet. Du kan hjälpa dem att hjälpa genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789. Du kan också swisha till 900 4789. Märk din gåva med ”Bangladesh”.

Tack för din gåva!

Vattnet fortsätter att stiga inte minst i södra Bangladesh. Miljoner människor har drabbats.

Bild: Caritas Bangladesh