Mötesplats Caritas öppnar igen den 5 september

Mötesplats Caritas opens on the 5th of September

(for English see below)

 

Mötesplats Caritas på Blekingegatan 28A i Stockholm öppnar igen den 5 september efter sommaruppehållet. Alla asylsökande och nyanlända är välkomna till vår verksamhet:

 • Medmänskligt stöd och gemenskap.
 • Svenskundervisning i smågrupper med särskilt stöd för nybörjare.
 • Information om det svenska samhället.
 • Utflykter och activities.
 • Rådgivning kring migration.

Nytt veckoschema

Mötesplats Caritas är öppen tisdag, onsdag och torsdag mellan klockan 10:00 och 15:00.

 • Tisdagar: Svenskundervisning mellan klockan 10:00 och 12:00
 • Onsdagar (obs! endast för kvinnor): mellan klockan 10:00 och 12:00 svenskundervisning och mellan klockan 13:00 och 15:00 fika och aktiviteter.
 • Torsdagar: mellan klockan 10:00 och 12:00 svenskundervisning.

För ytterligare kontaktinformation, se under ”Kontakt” på denna hemsida.

 

Mötesplats Caritas in Blekingegatan 28A in Stockholm opens up again on the 5th of September after the summer break. All asylum seekers and new arrivals in Sweden are welcome to the activities we offer:

 • Social support and being part of a community.
 • Swedish lessons adjusted to individual needs and in small groups.
 • Information about the Swedish society.
 • Excursions and activities.
 • Counselling on migration.

New weekly schedule

Mötesplats Caritas is open Tuesday, Wednesday and Thursday between 10 AM and 3 PM.

 • Tuesdays: Lessons in Swedish between 10 AM and 12 AM.
 • Wednesdays (NB! only for women): Lessons in Swedish between 10 AM and 12 AM, and between 1 PM and 3 PM Swedish “fika” and surprise activities.
 • Thursdays: Lessons in Swedish between 10 AM and 12 AM.

For more contact information, see under “Kontakt” on this homepage.