Fasteinsamlingen nådde drygt 2,2 miljoner kronor

Stockholms katolska stifts och Caritas Sveriges fasteinsamling 2017 till offren för kriget, torkan och hungern i Sydsudan är nu avslutad i och med att alla våra församlingar sänt in sina Palmsöndagskollekter.

Totalt nådde årets fasteinsamling 2 248 642,45 kronor. Detta är ett mycket glädjande resultat som vida överstiger förra årets fasteinsamling.

Ett stort tack till alla som bidragit till detta!

Caritas Sverige har vi redan skickat ner 2 miljoner kronor till det projekt i norra Sydsudan som vi driver tillsammans med Caritas Tyskland. Det löper sedan två månader i delstaten Twic och den omtvistade provinsen Abyei och ska förse 10 000 människor bland de mest utsatta med mat åtminstone till årets slut och omkring 25 000 människor med rent vatten. Dessutom kommer utbildning i jordbruk under torka att ges under den svåra tiden fram till nästa skörd. Du kan läsa mer under rubriken ”Sydsudan” högst uppe till höger på vår hemsida www.caritas.se.

 

Än en gång: ett stort TACK till er alla!

 

Dessvärre finns det inget som tyder på att situationen förbättras i Sydsudan – det gäller såväl den pågående interna väpnade konflikten som den utdragna torkan. Därför kommer vi tillsammans med Caritas Tyskland att låta det pågående projektet fortsätta under ett helt år. Det betyder i sin tur att vi fortsätter med vår kampanj för hjälp till Sydsudan under hela sommarhalvåret, så att vi kan göra de nya inköp av förnödenheter som blir nödvändiga efter sommarens regnperiod.

Våra lidande systrar och bröder i Sydsudan behöver att vi bär dem i våra böner. De behöver också fortsatt materiell hjälp under denna svåra tid. Därför är gåvor fortsatt välkomna på biståndskontot Bg 900-4789 eller swish-numret 900 4789. Märk din gåva med ”Sydsudan”.

Tack för din gåva! 

Bild: Ryan Worms/Caritas Internationalis