”EU:s gemensamma asylsystem får inte försvaga asylrätten”

Inom kort kommer EU att fatta beslut om ett nytt gemensamt asylsystem. Flera av förslagen som diskuteras riskerar att kraftigt försämra flyktingars rättigheter och skydd i EU:s medlemsländer. Det skulle också innebära att Sverige inte kan återgå till den mer humana asyllagstiftning som varit vår fram till sommaren 2016.

Därför manar nu tio organisationer – däribland Caritas Sverige – till ett folkligt upprop för att påminna Sveriges migrationsminister Helen Fritzon om vikten av att stå upp för ett humant asylsystem.

I diskussionerna mellan EU:s medlemsstater om ett nytt gemensamt asylsystem är ett av de mest problematiska förslagen att förbjuda permanenta uppehållstillstånd i alla medlemsländerna. Utan permanent uppehållstillstånd blir det svårt för människor att bygga upp nya liv och kunna känna hopp om framtiden. Typen av uppehållstillstånd är också avgörande för familjeåterförening.

Det finns även förslag som strider mot FN:s Flyktingkonvention. Till exempel innebär ett förslag att EU kan skicka tillbaka asylsökande till länder utanför unionen där risken är stor att de inte får en rättssäker asylprövning. Ännu ett annat förslag är att upprätta en lista av ”säkra länder”. Det skulle kunna göra det svårare att ta hänsyn till individuella asylskäl, som till exempel en persons särskilda utsatthet på grund av religionstillhörighet eller etnisk tillhörighet.

Vårt upprop riktar sig till regeringen och migrationsminister Helen Fritzon och kräver att EU:s gemensamma asylsystem:

  • Inte försvagar asylrätten eller bryter mot internationella konventioner och de mänskliga rättigheterna.
  • Inte hindrar Sverige från att återgå till ordinarie asyllagstiftning med möjlighet till att ge permanent uppehållstillstånd.

Du kan skriva under uppropet på www.humanasyllag.se

På den hemsidan finns också en detaljerad genomgång av förslagen till EU:s gemensamma asylsystem och en kortfilm om vad det är som står på spel.

Se kortfilmen genom att klicka här: https://youtu.be/kXknUs-cdZo