”Europeiska sociala stadgan bör antas också av EU”

Den 17 november 2017 kommer EU att hålla ett toppmöte i Göteborg för att diskutera sociala frågor. Rättvisa jobb och tillväxt är temat för mötet, men det finns förhoppningar om att unionen då också kommer att anta Europarådets Europeiska sociala stadga som en pelare i sin konstitution. Inför det sände Caritas Europa ut denna kommuniké i juli i år:

 

Europarådets ”Konferens av internationella icke-statliga organisationer” uppmanar EU att erkänna den Europeiska sociala stadgan som den Europeiska unionens sociala konstitution i en kommuniké den 29 juni 2017.

 

Peter Verhaeghe, som arbetar med socialpolitiska frågor för Caritas Europa och är ordförande för samordningskommittén för Turin-processen (se nedan), ledde utarbetandet av detta förslag.

 

”EU är i stort behov av att komma närmare sina medborgare och för detta måste unionen säkerställa att sociala rättigheter är kärnan i det europeiska bygget. Europarådets Europeiska sociala stadga är en nyckel för att uppnå det ”, säger han.

 

Uppmaningen som riktades till EU-institutionerna innehåller en rekommendation att fullt ut inkludera alla socialstadgans 20 principer i EU:s europeiska ”pelare” för sociala rättigheter.

 

”I grund och botten ber vi den europeiska unionen att vara ännu djärvare i sin inställning till socialpolitik och justera sin pelare för sociala rättigheter till den betydligt mer progressiva socialstadgan”, säger Peter Verhaeghe.

 

Europarådets ”Konferens av internationella icke-statliga organisationer” ber också EU att erkänna det kollektiva klagomålsförfarandet inför den europeiska kommittén för sociala rättigheter och låta det bli ett officiellt verktyg som skyddar sociala rättigheter i Europa.

 

Turin-processen

 

Caritas Europa leder samordningskommittén för den så kallade ”Turin-processen”. Denna process syftar till att stärka socialstadgans roll som det viktigaste verktyget för att förbättra sociala och ekonomiska rättigheter i Europa. För att nå fram till det har Turin-processen också som mål att socialstadgan blir en del av EU:s lagstiftning.

 

Läs mer om Turin-processen (engelska) på: www.coe.int/en/web/turin-process

 

Läs mer om Europeiska sociala stadgan (engelska) på: http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter

 

Läs mer om ”Konferensen av internationella icke-statliga organisationer” (engelska) på: http://www.coe.int/en/web/ingo/home

Läs mer om Europarådets kollektiva klagomålsförfarande (engelska) på: https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/collective-complaints-procedure1

Bild: Caritas Europa