Caritas Syrien: ”Livet i Aleppo är fortsatt mycket svårt”

Caritas Syriens senaste hjälpprogram i Aleppo startade den 1 juni i år och nu kan man rapportera om de första månadernas arbete. Programmet som löper över ett år riktar in sig på att ge hjälp till ”konfliktdrabbade familjer att bygga upp sina liv och sitt samhälle” och det stöds av hela det världsvida Caritas-nätverket.

Hittills har Caritas hjälpprogram nått fram till omkring 52 000 människor främst i den östra delen av staden som var den sista delen att erövras av de syriska regeringsstyrkorna. Programmet består av fem delar:

  • hjälp till familjer, så att de får tillräckligt med mat,
  • hjälp till familjer att ordna sitt boende,
  • hjälp till särskilt utsatta människor med livsviktiga mediciner,
  • undervisning för barn som drabbats av konflikten (här har svenska gåvor från förra adventsinsamlingen kommit väl till användning),
  • psykosocialt stöd till barn, så att de kan leva med sina minnen från kriget.

Caritas Syrien konstaterar i sin rapport att säkerhetsläget i Aleppo har förbättrats och att livet under de gångna sommarmånaderna närmat sig det normala. En stor hjälp var att barriärerna mellan västra och östra delarna av staden då avskaffades. Detta har gjort att omkring 513 000 före detta internflyktingar kunnat återvända till sina hem i Aleppo (uppskattningen är gjord av FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp, OCHA).

Den förbättrade säkerheten har dock inte gjort livet i staden lättare. Levnadskostnaderna har stigit kraftigt, inte minst på grund av av höga priser för bränsle och transporter. Men också priserna på boende, mediciner och mat har ökat ordentligt. Till exempel har priset för mediciner gått upp med 200 procent och tillgången är mycket knapp.

Även skolutbildningen för barnen har drabbats hårt av konflikten. Många skolor i östra Aleppo är antingen helt förstörda eller oanvändbara därför att de ännu inte sanerats efter kriget. Därför används de skolor som fortfarande fungerar desto mer. Barnen går i två eller tre skift under dagarna, vilket gör att skoldagarna som förut omfattade 6 timmar nu har reducerats till 2 till 3 timmar. Dessutom fattas många lärare; totalt i landet fattas i dag 150 000 lärare och annan skolpersonal.

På grund av dessa problem som fortsätter att göra livet mycket svårt för människorna i Aleppo betyder Caritas och andra biståndsorganisationers arbete oerhört mycket. Caritas Syrien fortsätter sitt program i staden fram till sista maj nästa år.

Du kan vara med och hjälpa till genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789. Märk talongen eller överföringen med ”Syrien 2017”. Du kan också ”swisha” en gåva till 900 4789 och märka den med samma ord.

Tack för din gåva! 

Livet i Aleppo återvänder långsamt till det normal. Men det är på ytan. Människorna i staden får kämpa med höga priser och brist på mycket.  

Bild: Patrick Nicholson/Caritas Internationalis