Caritas stöder påvens plan för hjälp till migranter

Caritas ansluter sig till påve Franciskus’ uppmaning till globala åtgärder för att ”välkomna, skydda, främja och integrera” migranter och flyktingar i samhällen runt om i världen.

Caritas säger att påvens budskap om migranter och flyktingar (se nedan) är en global plan att stödja och vidta åtgärder för att hjälpa de många människor som är i rörelse i världen. Påven Franciskus säger att invandrare och flyktingar bör bistås från det att de lämnar sitt land, då de reser över gränser och vid ankomsten i länder där många redan lever i fattigdom och har begränsad tillgång till grundläggande rättigheter.

Caritas Internationalis generalsekreterare Michel Roy säger: ”Den helige faderns budskap ger oss lägligt den inspiration och den långsiktiga vision som vårt globala nätverk behöver då vi lanserar vår migrationskampanj ”Dela resan” i september. Det är en kraftfull uppmaning till oss alla som individer, grupper och ledare att stå upp för dessa människor.

Han fortsätter: ”Vi välkomnar särskilt påve Francis uppmaning att skydda minderåriga migranter. Att skydda de mest utsatta, särskilt barnen, är en av Caritas' viktigaste prioriteter när vi opinionsbildar och det är ryggraden i våra ”gräsrötters” handlingar. Barn som är migranter är osynliga offer och glöms ofta bort då länder tillåter att motstånd mot invandring får övertag över barmhärtighet.”

Påve Franciskus och Caritas kommer tillsammans att lansera Caritas nya globala kampanj kring migration – ”Dela resan” – på Petersplatsen i Rom den 27 september i år. Vårt nätverks 165 medlemsorganisationer kommer sedan att lansera kampanjen i sina respektive länder på nationell och lokal nivå genom att uppmuntra människor att lära känna en invandrare eller flykting.

I linje med påven Franciskus uppmaning att ”välkomna, skydda, främja och integrera” kommer ”Dela resan”-kampanjen att fokusera på att öka möjligheterna för medborgare och migranter och flyktingar att mötas och lära känna varandra i ursprungs-, transit-, destinations- och återvändarländer runt om i världen.

Caritas tror att genom att man stärker relationerna mellan medborgare och människor som migrerar stärker man också samhällena och det skapar i sin tur en möjlighet för en mer enad syn på migrationen.

Som en del av informationsinsatserna i kampanjen arbetar Caritas tillsammans med Vatikanens ”Avdelning för migranter och flyktingar” och andra trosbaserade organisationer för att bidra till utformningen av den FN:s ”Globala avtal” som kommer att antas av organisationen i september 2018.

 

Läs det budskap som påve Franciskus kommer att ge på den 104:e Världsdagen för migranter och flyktingar den 14 januari 2018 (engelska, tyska, franska, spanska, italienska, polska och portugisiska): http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html