Caritas stöder humanitär flyktingkorridor på Afrikas horn

Italien öppnar nu en ”humanitär korridor” för flyktingar från Eritrea, Sydsudan och Somalia med stöd av Caritas. En överenskommelse med den italienska regeringen skrevs under i förra veckan.

Kvinnorna, männen och barnen som kan använda denna korridor kommer från flyktingläger i Etiopien. När de väl är i Italien kommer Caritas att hjälpa dem genom programmet ”Protetto. Refugiato a casa mia” (Skyddad. En flykting i mitt hem) som nu är inne på sitt tredje år. Programmet hjälper flyktingar att finna ett hem hos medlemmar av lokala grupper i Italien.

Oliverio Forti som är chef för Caritas Italiens avdelning för migration säger: ”Den humanitära korridoren är en möjlighet för människor som lever under mycket dåliga förhållanden i etiopiska flyktingläger. Genom den här mekanismen kan de komma till Italien på ett säkert och legalt sätt. Vi tror att det är det enda sättet att bekämpa människosmugglare och att undvika att människor dör på sin resa som migranter”.

Projektet fokuserar på att hjälpa flyktingarna att finna ett hem, ge dem undervisning i italienska och hjälpa dem att finna ett arbete, allt som ett led i en god integration i det italienska samhället. Caritas kommer att arbeta tillsammans med kommuniteten Sant’ Egidios välgörenhetsarbete i detta projekt.

Mer än 6 000 människor dog under 2016 då de försökte att ta sig över Medelhavet, enligt FN:s migrationsorgan ”International Organization for Migration”. Flyktingar och migranter löper stor risk att falla i händerna på kriminella nätverk då de försöker att ta sig över Medelhavet. Smuuglarna inte bara packar migranter tätt samman i överfyllda och osäkra båtar, begär stora summor pengar av dem för resan till Europa, utan utnyttjar dessutom migranter när de väl är i Europa.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR finns i dag mer än 740 000 flyktingar i Etiopien. Man uppskattar att landet har flest flyktingar av alla länder i Afrika. De flyktingar som ska få använda den humanitära korridoren är de som är de mest sårbara på grund av sjukdom eller andra orsaker. Vilka som kan komma till Europa denna väg ska fastställas med stöd av UNHCR.

Bidragskontot Bg 900-4789 fortsätter att vara öppet för gåvor till flyktingar på väg i och utanför Europa. De skickas med jämna mellanrum vidare till olika projekt för att hjälpa dem. Märk din gåva ”Flyktingar 2017”.

Bild: Matthieu Alexandre/Caritas Internationalis