Caritas på plats vid EU:s sociala toppmöte i Göteborg

Den 17 november i r går EU:s sociala toppmöte av stapeln i Göteborg. Hela veckan som omger detta möte är fyllt av evenemang som leds av såväl det offentliga som det civila samhället. Caritas finns förstås med bland dem.

På en idé från Caritas Europa har vi på Caritas Sverige arbetat hårt med att få detta till ett ekumeniskt evenemang. Och nu kallar vi båda Caritas tillsammans med Svenska Kyrkan Göteborgs stift, Stadsmissionen i Göteborg och Eurodiakonia till en presskonferens klockan 9:30 den 16 november.

Den följs av en paneldiskussion dit allmänheten är inbjuden. I det arrangemanget deltar också Caritas Angered och the Extended Family.

Båda evenemangen äger rum på Världskulturmuséet vid Korsvägen i Göteborg.

Det budskap som vi tillsammans lyfter fram är att den snabbt växande fattigdomen bland barn och unga – även i Sverige – utgör ett allvarligt hot mot vår gemensamma framtid. Därför ställer vi oss bakom att EU skriver under för införandet av en Europeisk Pelare för Sociala Rättigheter och kräver att den också aktiveras för att möta den ökande fattigdomen bland de unga.

Läs mera på: www.endyouthpoverty.com