Caritas hjälper livsmedelskrisens Östafrika (del 2)

Caritas Internationalis har gjort en bra sammanfattning av det svåra läget som länderna i Östafrika befinner sig i. Artikeln är väldigt lång, så vi delar upp den på två dagar. Här nedan följer del 2:

 

Östra Afrika står inför en enorm humanitär kris. Den hotar liv och uppehälle för miljontals människor. Det är svår torka och våldsam konflikter som förvärrar matkrisen. Caritas gör sitt bästa för att möta de enorma utmaningarna i regionen.

 

Somalia, Etiopien, Kenya, Uganda och södra Sudan lider av svår torka. Områden som centrala och södra Somalia har fått endast en tredjedel av de vanliga säsongsmässiga regnen. Samtidigt tvingar väpnade konflikter människor från deras hem och försvårar humanitärt tillträde. Osäkerheten stoppar livsmedelsproduktionen och driver upp priserna.

 

Caritas finansierar för närvarande 140 biståndsprojekt som ger hjälp till mer än 4,3 miljoner människor i nöd. Omkring två tredjedelar av Caritas program fokuserar på att trygga livsmedelsförsörjningen och människors möjligheter att försörja sig.

 

 

Etiopien

 

Efterfrågan på stöd har ökat betydligt i Etiopien allt eftersom effekterna av torkan påverkar ett växande antal människor. Regeringen i Etiopien och dess humanitära partner utfärdade i januari 2017 en gemensam appell och begär omkring 8,5 miljarder kronor till livsmedels- och annat bistånd.

 

Uppskattningsvis 5,6 miljoner människor behöver akut bistånd med livsmedel i år, medan ungefär 2,7 miljoner barn och gravida och ammande mödrar som nu är något undernärda kommer att behöva extra mattillskott. Cirka 9,2 miljoner människor kommer att behöva hjälp med vatten och sanitet och ungefär 1,9 miljoner hushåll stöd till sin boskapsskötsel.

 

Men enligt den senaste informationen förvärras Etiopiens humanitära kris snabbt och allvaret i situationen ökar när ytterligare 2,2 miljoner människor nu är i behov av livsmedelsbistånd. Caritas spenderar i dag mer än 265 miljoner kronor på 17 stödprojekt som syftar till att hjälpa mer än 1,4 miljoner människor.

 

Kenya

 

Kenya förklarade en nationell katastrof i februari 2017 efter en nedstämmande analys av nederbörden gjorts. Antalet personer som behöver humanitärt bistånd fördubblades från 1,3 miljoner människor i augusti 2016 till 2,6 miljoner människor i februari 2017 på grund av torkan.

 

Allvarligt låga nivåer av regn har lett till utbredd missväxt, akut vattenbrist, kraftigt försämrade villkor för herdarna och minskad produktivitet i djurnäringen. Det fick en förödande inverkan på livsmedelsförsörjningen och näringstillförseln.

 

Människor är utmattade och klarar inte av en ny chock. Rapporterna om sjukdomsutbrott och konflikt till följd av fördrivning och vattenbrist ökar nu.

 

”Skriken från hungriga bebisar och småbarn i ett överhettat rum kommer att vara med mig under en lång tid framöver. Ett hjärtskärande faktum är att det finns en halv miljon barn under fem år i Kenya som bara i år kommer att drabbas av svält om de inte får hjälp under de kommande veckorna. Och inget slut på torkan finns i sikte, så saker kan bara bli värre”, säger David O'Hare från Trócaire (Caritas Irland).

 

Behoven förväntas nå sin topp i oktober i år innan de korta regnen kan förbättra tillgången på vatten och foder till djuren och ett ökande antal fattiga hushåll förväntas stå inför en svår situation.

 

Caritas och dess partner finansierar för närvarande 20 projekt i Kenya som syftar till att nå nästan 470 000 människor. Hjälpen består att kontant understöd, stöd till att betala lastbilstransporter av vatten, fredsskapande, förbättrad hygien, utfordring och vaccinering av boskap, utdelande av utsäde och jordbruksutbildning.

 

Uganda

 

Mer än 1 miljon sydsudaneser har flytt inbördeskriget i landet och 900 000 av dem har sökt säkerhet i Uganda. Det är Afrikas största flyktingkris sedan folkmordet i Rwanda 1994.

 

Ugandas flyktingpolitik i dag är en av de mest generösa i världen och flyktingarna har välkomnats med mark att bruka, förråd och husrum. Caritas arbetar i flyktinglägret Bidi Bidi som över en natt blivit största flyktingläger i världen (läs en artikel om lägret och se bilder i en artikel den 24 mars 2017 på denna hemsida).

 

I lägret delar personalen ut verktyg och utsäde och några familjer har redan kunnat skörda bladen från koärtsplantor och okra för att utöka sin mathållning. Familjer har lärt sig förbättrads jordbruksmetoder tack vare utbildningar. Ett 100-tal ungdomar deltar i yrkesutbildning i snickeri och har tillverkat små bord som och visats på de närliggande marknaderna för försäljning.

 

Samtidigt står Uganda inför en svår livsmedelskris. Östra och nordöstra Uganda har drabbats särskilt hårt. Livsmedelspriserna har ökat stadigt under de senaste sex månaderna på grund av torkan. För att svara på utmaningen från både flykting- och livsmedelskrisen hjälper Caritas i dag 700 000 människor med en budget på 50 miljoner kronor.

 

Varför finns det torka i östra Afrika så ofta?

 

Torka drabbar östra Afrika allt oftare. Regionen har drabbats av allvarlig torka såväl 2009 som 2011. Eftersom torka slår till så ofta har människorna väldigt lite tid att återuppbygga sina liv och försörjningsmöjligheter mellan varje händelse. När det väl regnen kommer är de mindre förutsägbar än tidigare, vilket gör det svårare för jordbrukare att planera framåt.

 

Torkan under 2011 var ett resultat av det så kallade La Niña fenomen: lägre än normala temperaturer i Stilla havet fick allvarliga effekter på väderförhållanden runt om i världen. I många områden av östliga Afrika blev regnen som brukar falla från mars till juni mycket mindre än vanligt.

 

Under 2017 har hungerkrisen orsakats av svåra och extrema väderförändringar, en del beror på El Niño som orsakat torka. För länder som Sydsudan och Somalia har läget dessutom förvärrats av konflikter och ekonomisk kollaps.

 

Fakta om vad hungersnöd är

 

FN:s experter förklarar att en hungersnöd utbrutit när:

  • Minst 20 procent av befolkningen hotas allvarlig matbrist.
  • Den akuta undernäringen överskrider 30 procent av befolkningen.
  • Dödligheten överstiger två personer per 10 000 och dag för hela befolkningen.

 

 

Caritas Sverige driver tillsammans med Caritas Tyskland ett projekt i norra Sydsudan för att ge människor mat och vatten (läs mer under rubriken ”Sydsudan” här på hemsidan). Efter fasteinsamlingen kunde vi skicka ner 2 miljoner kronor, men läget fortsätter att förvärras. Därför fortsätter vår insamling till Sydsudan och du är välkommen att sända en gåva till biståndskontot Bg 900-4789 eller swish-numret 900 4789. Märk din gåva med ”Sydsudan”.

Tack för din gåva! 

I Turkana (norra Kenya) rensar en man ogräs på ett fält med lök. Fältet tillhör ”Edome Elemae” som är ett kollektiv för småjordbrukare som lärt sig odllingsteknik i torktider.

Bild: Nancy McNally/CRS (Caritas USA)