Caritas hjälper livsmedelskrisens Östafrika (del 1)

Caritas Internationalis har gjort en bra sammanfattning av det svåra läget som länderna i Östafrika befinner sig i. Artikeln är väldigt lång, så vi delar upp den på två dagar. Här nedan följer del 1:

 

Östra Afrika står inför en enorm humanitär kris. Den hotar liv och uppehälle för miljontals människor. Det är svår torka och våldsam konflikter som förvärrar matkrisen. Caritas gör sitt bästa för att möta de enorma utmaningarna i regionen.

 

Somalia, Etiopien, Kenya, Uganda och södra Sudan lider av svår torka. Områden som centrala och södra Somalia har fått endast en tredjedel av de vanliga säsongsmässiga regnen. Samtidigt tvingar väpnade konflikter människor från deras hem och försvårar humanitärt tillträde. Osäkerheten stoppar livsmedelsproduktionen och driver upp priserna.

 

Caritas finansierar för närvarande 140 biståndsprojekt som ger hjälp till mer än 4,3 miljoner människor i nöd. Omkring två tredjedelar av Caritas program fokuserar på att trygga livsmedelsförsörjningen och människors möjligheter att försörja sig.

 

Sydsudan

 

Den första hungersnöden i världen på 6 år förklarades officiellt av FN i Sydsudan i februari. Det hotar att bli värre än en den tidigare svälten under 2011 i Somalia. Cirka 5,5 miljoner människor i Sydsudan hotas av svår hunger och 7,5 miljoner är i behov av humanitärt stöd och skydd.

 

Antalet personer som lider nöd har ökat dramatiskt under de senaste månaderna till följd av extrem torka efter två regnperioder under 2016 (mars-maj och oktober-december) som gav mycket låga nivåer av regn. Detta har orsakat utbredd missväxt, akut vattenbrist och ett kraftigt fall i jordbruksproduktionen och boskapsskötselns produktivitet, vilket har haft en förödande inverkan på tryggad livsmedelsförsörjning och näringstillförsel. På samma gång ökar rapporterna om utbrott av sjukdomar, vattenbrist och konflikter på grund av fördrivningen av människor.

 

”En humanitär kris håller vårt land i sitt grepp – svält, allmän osäkerhet och ekonomiska svårigheter”, skriver landets katolska biskopar i ett uttalande. ”Vårt folk kämpar att överleva”.

 

Uppskattningsvis 100 000 människor står inför svält och 4,9 miljoner människor är för närvarande hotade av svält över hela Sydsudan. Det är en ökning med 1,5 miljoner sedan början av 2016. Barn får inte tillräckligt att äta och mer än 250 000 av dem förväntas drabbas av svår undernäring i år.

 

Livsmedelsförsörjningen väntas bli ännu sämre när den så kallade ”magra säsongen” når sin kulmen (mellan maj och augusti). Situationen i delstaterna Unity, Central Equatoria, västra och norra Bahr el Ghazal, Jonglei och Upper Nile oroar mest och svälten förväntas spridas ytterligare i Unity. Tryggad livsmedelsförsörjning förväntas endast uppnås marginellt i september då den nya skörden bärgas.

 

Det finns fler utmaningar. Enligt de senaste siffrorna är det 12 gånger dyrare att genomföra projekt i Sydsudan än i Kenya på grund av de risker som konflikten innebär och dessutom logistiska utmaningar.

 

I Sydsudan finansierar Caritas 70 projekt som på olika sätt hjälper mer än 480 000 människor. Drygt 105 miljoner kronor, eller 42 procent av Caritas och dess samarbetspartners finansiering i landet spenderas på akuta biståndsprogram.

 

Somalia

 

Under 2011 svälten dog 260 000 människor i Somalia. Historien ser ut att upprepa sig. Landet har drabbats av svår torka på grund av två på varandra följande säsonger med dålig nederbörd. I vissa delar är situationen ännu värre. I de värsta drabbade områdena finns nu en utbredd missväxt och ett stort antal av den viktiga boskapen dör.

 

Därför är undernäring och sjukdomar till följd av torkan på uppgång i Somalia. Den ökade konkurrensen om resurser som vatten ligger bakom ökade lokala spänningar och oron ökar för fortsatta konflikter. Över 6.2 miljoner människor, eller hälften av befolkningen, är i dag i behov av humanitärt bistånd, skriver FN-organet OCHA.

 

Den dåliga starten av regnen i hela landet under perioden april-juni innebär att en fortsatt försämring av matsäkerheten sannolikt kommer att ske åtminstone fram till början av 2018. Då kan de korta regnen under oktober-december förbättra livsmedelsförsörjningen. Men de kontinuerliga skadorna på grödor och boskap innebär att risken ökar för att köpkraften försämras ytterligare för landsbygdens somalier och att sannolikheten för en hungersnöd ökar i landet.

 

”Hotet om svält är särskilt allvarligt i Somalia, eftersom den naturkatastrofen kombineras med en mänsklig katastrof – på 26 år har det inte funnits några fungerande nationella statliga institutioner”, säger biskop Giorgio Bertin som är ordförande i Caritas Somalia.

 

Centrum för livsmedelskrisen finns i södra och centrala Somalia och i huvudstaden Mogadishu, där tusentals människor försöker överleva i provisoriska läger med ohälsosamma förhållanden. Kolera har brutit ut. Men stödinsatser måste också nå ut till landsbygdsbefolkningen, som utgör 90 procent av dem som behöver akut livsmedelsbistånd. De är mycket svårare att nå.

 

Caritas finansierar 25 projekt som kommer att hjälpa nästan 600 000 människor i Somalia. Tryggad livsmedelsförsörjning, hälsovård och näringstillförsel är brådskande prioriteringar när landet kämpar för att ta itu med konsekvenserna av torkan. Caritas behandlar också kolera-patienter genom sina hälsovårdsprogram.

 

Caritas Sverige driver tillsammans med Caritas Tyskland ett projekt i norra Sydsudan för att ge människor mat och vatten (läs mer under rubriken ”Sydsudan” här på hemsidan). Efter fasteinsamlingen kunde vi skicka ner 2 miljoner kronor, men läget fortsätter att förvärras. Därför fortsätter vår insamling till Sydsudan och du är välkommen att sända en gåva till biståndskontot Bg 900-4789 eller swish-numret 900 4789. Märk din gåva med ”Sydsudan”.

Tack för din gåva! 

Rosa Lyo har funnit en fristad i området runt kyrkan i Rajaf (södra Sydsudan). Och hon har fått en frukt.

Bild: Matthieu Alexandre/Caritas Internationalis