Caritas deltagande vid EU-mötet uppmärksammat

Inför EU:s sociala toppmöte i Göteborg den 17 november i år ordnade Caritas Sverige och Caritas Europa tillsammans med Svenska kyrkan Göteborgs stift, Göteborgs Stadsmission och Eurodiakonia en presskonferens och en paneldiskussion dagen före.

I presskonferensen svarade Jorge Nuños Mayer, generalsekreterare för Caritas Europa, biskop Per Eckerdal, Göteborgs stift, Allan Larsson, särskild rådgivare till EU-kommissionens ordförande och före detta svensk finansminister och Heather Roy, generalsekreterare för Eurodiakonia på frågor om det gemensamma uttalandet.

Vårt uttalande var ett stöd för inrättandet i EU av en ”Europeisk pelare för sociala rättigheter” för att inte minst komma till rätta med den ökande fattigdomen inom unionen. I såväl vårt pressmeddelande som i annonskampanjen på flygplatsen, bussar och spårvagnar i Göteborg och pressen lyfte vi gemensamt särskilt fram den ökande fattigdomen bland unga i EU:

”Barn och unga är Europas framtid, men med ökande ungdomsfattigdom där tre av tio ungdomar mellan 15–29 år i Europa är fattiga i dag, ter sig framtiden allt annat än ljus. Därför behöver den ”Europeiska pelaren för sociala rättigheter” förverkligas för att snabbt komma till rätta med situationen.”

Inom kort kommer vi att här på Caritas Sveriges hemsida publicera en video från denna presskonferens.

Detta följdes upp i den därpå följande paneldiskussionen med deltagande av Caritas Sverige, Göteborgs Stadsmission och två svenska ungdomar som själva levt det utanförskap som fattigdom innebär. Mötet var välbesökt och många frågor ställdes från den till övervägande delen mycket unga publiken.

Också från detta panelsamtal kommer en video inom kort att publiceras här.

Men redan nu kan du läsa den debattartikel i Göteborgs-Posten som föregick arrangemangen. Klicka här: http://www.gp.se/nyheter/debatt/vi-riskerar-att-f%C3%A5-en-f%C3%B6rlorad-generation-unga-1.4827316

 

Det uppmärksammades också bland annat av tidningen Dagen och du kan läsa artikeln genom att klicka här: http://www.dagen.se/nyheter/kristna-organisationer-pa-plats-under-eu-mote-1.1057079

Caritas deltagande vid EU-mötet uppmärksammat

Bild: Suzanne Jenner/Caritas Sverige