Befolkningen flyr syriska Mohardeh

Den 21 mars 2017 inledde en stark allians av jihadistgrupper ett anfall på de syriska regeringsstyrkor som kontrollerar området norr om staden Hama i centrala delen av västra Syrien. Striderna har sedan dess blivit allt intensivare och rebellgrupperna har lyckats få kontroll över delar av bland annat staden Mohardeh. Befolkningen där, som till övervägande del är ortodoxt kristen, har tvingats fly i all hast.

Mohardeh är mycket viktig ur strategisk synpunkt och den har därför varit attackerad många gånger sedan inbördeskriget i Syrien bröt ut 2011. Avsikten med rebellsidans attacker har varit att skära av vägen mellan staden Hama, som har en stor flygbas, och Mohardeh. Vägen däremellan är viktig för regeringssidans försörjning med krigsmateriel. De senaste dagarnas strider har nu stängt vägen.

Totalt beräknas 40 000 människor har tvingats bort från sina hem. Av dem har cirka 30 000 kunnat ta sig till städerna Hama och Al-Nasara, medan de övriga flytt längre söderut till Mashta Al-Helou och kuststäderna Banyas och Tartous. De mest överhängande behoven för flyktingarna är att få tag på mat och tak över huvudet. De flesta flydde utan att få något med sig.

Caritas Syrien koncentrerar nu sina insatser till Mashta Al-Helou och Tartous där man samarbetar med de ortodoxa patriarkaten. Flyktingarna som kommit till dessa platser har kunnat finna boende i de kyrkor som öppnats för dem och hos enskilda kristna familjer. Deras största behov är att få hjälp med mat.

Därför har Caritas Syrien aktiverat sina nödfonder för att köpa mat och matkuponger till de fördrivna. Denna hjälp ska pågå under en månad framåt. Om situationen i Mohardeh då fortfarande inte är löst – familjerna vill så fort som möjligt återvända hem – kommer de nödställda att få hjälp genom ett pågående projekt som Caritas driver utmed kusten.

Genom Caritas Sverige har många gåvor under de gångna åren kunnat gå för att hjälpa de krigsplågade människorna i Syrien genom Caritas Syriens program. En del av adventsinsamlingen 2016 håller just nu på att stödja undervisning för barn i den förstörda östra delen av Aleppo.

Du kan fortsätta att stödja internflyktingarna i Syrien genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789. Märk talongen eller överföringen med ”Syrien 2017”. Du kan också ”swisha” en gåva till 900 4789 och märka den med samma ord.

Tack för din gåva! 

Bild: Eddy van Wessel/Caritas Internationalis