”Avtalet EU-Turkiet: en bitter första årsdag”

Den 18 mars 2016 undertecknades avtalet mellan EU och Turkiet med avsikt att stoppa irreguljär migration från Turkiet till EU. Inför den första årsdagen av detta avtal gör Caritas Europa följande uttalande:

Caritas Europa anser det skamligt att avtalet mellan EU och Turkiet har strandsatt tusentals människor i inhumana och förnedrande omständigheter i Grekland, vilket fått som resultat att andra nu tar farligare vägar för att söka skydd i Europa.

”EU kan inte fortsätta att förlägga hanterandet av migrationen till att ske utanför sitt territorium. Att fokusera på intern säkerhet och avskräckning är ingen lösning. Vi behöver ett paradigmskifte och måste sluta att kriminalisera migration. I enlighet med europeiska värderingar måste vi skydda varje människas rätt att leva ett värdigt liv”, säger Caritas Europas generalsekreterare Jorge Nuño Mayer.

”En 37-årig irakisk man anlände via Turkiet till Lesbos med sin fru och tre barn. Att vara kvar i Irak – där de levt utan vatten och el – hade blivit för farligt för dem, eftersom de hotades av IS. De hade gått över bergen till Turkiet och stannat där i två månader. Nu bor de i flyktinglägret Kara Tepe, men hoppas kunna flytta till Tyskland där de har släktingar. Trots alla svårigheter och påfrestningar som de har mött fortsätter pappan att vara optimistiskt. Han hoppas kunna börja arbeta igen och återfå kontroll över sitt liv och kunna sända sina barn tillbaka till skolan”, berättar Irene Loukidou som är socialarbetare i Caritas Grekland.

Tusentals människor delar denna irakiska familjs öde och lever i Grekland i ovisshet om framtiden. Caritas Europa vädjar till regeringarna i EU:s medlemsländer att finna hållbara lösningar för dessa människor som nekas internationellt skydd i Europa. Avtalet mellan EU och Turkiet är inte en lösning, eftersom det inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och flyttar regeringarnas ansvar enligt humanitära och internationella lagar tillbaka till ursprungs- och genomgångsländerna.

Därför bör ett sådant bilateralt avtal absolut inte träffas igen. I stället uppmanar Caritas Europa regeringarna i EU:s medlemsländer:

  • Att leva upp till sina utfästelser om omförflyttningar och mottagande av kvotflyktingar.
  • Att prioritera respekten för människans värdighet i alla bilaterala avtal.
  • Att tillhandahålla rättvisa och transparenta asylförfaranden och värdiga förhållande för mottagande.
  • Att öppna fler säkra och legala vägar för att komma till Europa (som kvotförfarande, humanitära korridorer, humanitära visum och familjeåterförening).
  • Att aldrig använda statlig utvecklingsanslag som ett instrument för att hejda migrationsflödet. I stället bör dessa biståndsanslag användas för att bekämpa fattigdomen i länder som inte tillhör EU, så som det står Lissabonfördraget (artikel 208).

För mer information kontakta:

Leïla Bodeux (Policy and Advocacy)

Telefon: +32 (0)2 235 26 55

Mobil: +32 (0)478 58 54 09

E-mail: lbodeux@caritas.eu

 

Sonia Haapanen (Communication)

Telefon: +32 (0)2 235 26 56

Mobil: +32 (0)473 34 13 93

E-mail: shaapanen@caritas.eu

Bild: Ben White/CAFOD (Caritas England & Wales)