Att hjälpa barn som blivit offer för trafficking bli hela igen

av Geneviève Colas, expert i Caritas Frankrike och Caritas Europa på att bekämpa människohandel

 

Handel med barn är ett brott mot mänskligheten som alltför ofta ses av oss i Europa som en avlägsen tragedi som knappt angår oss. Men nu är det dags att diskussionerna om människohandel lämnar den slutna kretsen av specialister och experter, så att allmänheten får upp ögonen för vad som pågår. Samtidigt som den situation som tusentals ensamkommande barn i Europa lever i blir alltmer oroande, innebär att propagera för säkra vägar in i Europa för migranter också ett sätt att effektivt bekämpa människohandeln, särskilt handeln med barn.

 

År 2016 satte kampanjen #INVISIBLES (osynliga) strålkastarljuset på den tragiska och dolda situation som många barn i Europa hamnar i. Kampanjen bestod av en video och ett häfte med pedagogiska råd om hur man kan agera för bekämpa detta.

Nu lanserar Secours Catholique/Caritas Frankrike och den franska plattformen ”Tillsammans mot människohandel” en ny ”verktygslåda” som kallas #DEVENIR (bli till).

 

Videon och det pedagogiska häfte som ingår i #DEVENIR sätter fokus på hur det kan vara möjligt för barn som blivit offer för trafficking att bli hela igen när de äntligen har befriats från sina exploatörer. Att åter bygga upp ett barns liv är inget man kan ta lätt på. För att överges av eller befrias från sina exploatörer är inte synonymt med att barnens svåra sociala och psykologisk situation omedelbart finner en lösning. Det krävs ett tålmodigt och samordnat arbete av flera aktörer för att de ska kunna gå vidare med sina liv.

 

Barn som på ett eller annat sätt befrias ur denna sin utsatta situation har många behov. De behöver logi, vård, skydd, kärlek, rådgivning och ackompanjemang för att kunna fortsätta utvecklas och nå ny stabilitet och autonomi. De måste få en rättslig status, skyddas av lagen och ha tillgång till utbildning och yrkesutbildning för att nå fram till att kunna tjäna ihop till sina liv på samma sätt som alla andra. Men mest av allt måste de lära sig att åter våga lita på de vuxna som försöker hjälpa dem.

 

För att de ska kunna nå dit är det viktigt att man förstår vilken inverkan människohandel har på dessa barn. Dessutom är det viktigt att man känner igen det beteende som är typiskt för barn som blivit offer för trafficking för att man ska kunna stoppa denna handel.

 

#DEVENIR beskriver vilken roll var och en har som är ingår i denna process. Alla kan hitta sätt att hjälpa dessa barn återfå förtroendet för sig själva och börja lita på andra människor igen. Men det är viktigt att vara medveten om de svårigheter som kan uppstå under detta arbete. Om barn känner sig svikna av hur arbetet utvecklas, kan de överföra känslan av misslyckande till de socialarbetare som hjälper dem och i sin tur ge dem skuldkänslor. De måste därför lära sig att hantera dessa situationer och undvika varje risk för utbrändhet.

 

Att få barnen att delta full ut är också nödvändigt för att bygga upp ett förtroende. Barnen behöver informeras regelbundet om processen och själva vara involverade i den. Det är grundläggande för att möjliggöra att barnen själva ska kunna ta kontroll över sin egen framtid.

 

I detta återuppbyggnadsarbete har konstnärliga och kulturella aktiviteter stora möjligheter att tygla och övervinna det trauma som dessa barn har utsatts för. Sådana aktiviteter gör det möjligt för barnen att lämna den institutionella ramen för ett tag och befria deras kreativitet. I vissa fall är det också ett sätt för dem att dela med sig av sina erfarenheter och så upplysa den breda allmänheten och fackmän om hur deras verklighet ser ut som barn som blivit offer för trafficking.

 

För att se #DEVENIR:s video på engelska klicka här: www.youtube.com/watch?v=uoCtX7DcAPQ&list=PLkBlSVXDCPtUrBQdYPXLbWU2yBCdA9Xnh&index=5

 

För att ladda ner #DEVENIR:s häfte på engelska klicka här: www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/devenir_eng_web_definitif_hr.pdf

 

För att se #INVISIBLES video på engelska klicka här: www.youtube.com/watch?v=pAqp1cjIDOY

 

För att ladda ner #INVISIBLES häfte på engelska klicka här: http://www.caritas.eu/sites/default/files/trafficking_-_invisibles_en_0.pdf

#DEVENIR