400 000 ännu innestängda i västra Mosul

Sedan den östra delen av Mosul i Irak återerövrats av irakiska styrkor från IS i slutet av januari 2017 påbörjades anfallet mot den västra delen den 19 februari. Nu har regeringssidan kunnat befria mer än 50 procent av den västra delen och offensiven fortsätter. Men på floden Tigris västra sida går den långsamt, eftersom gatorna i denna gamla del av staden är trånga och befolkningstätheten är högre.

 

Caritas Irak rapporterar nu om situationen den 30 mars 2017. Det beräknas att nästan 400 000 människor fortfarande är fast inne i den västra delen. De lever under ständigt hot att skadas av striderna som pågår, samtidigt som de måste finna sätt att överleva under IS styre. Matpriserna inne i denna del har skjutit i höjden, vilket visar att de som finns där dessutom hotas av hungersnöd.

 

Totalt har 1,8 miljoner människor påverkats av de strider som startade med anfallet mot IS styrkor i östra delen av staden den 17 oktober 2016. De har alla fått hjälp med det nödvändigaste tack vare närvaron av FN och en rad humanitära organisationer. Totalt har nästan 400 000 människor tvingats fly från sina hem anfallet mot Mosul inleddes i oktober 2016, men av dem har nästan 100 000 kunnat återvända till sina hem i den befriade östra delen av staden och de omkringliggande byarna. Dessa siffror bekräftas av den senaste rapporten från FN:s organ för humanitär hjälp OCHA.

 

Det betyder att omkring 300 000 människor nu finns i de flyktingläger som byggt utanför Mosul och som hittills haft kapacitet att ta emot dem. Men eftersom nya flyktingar anländer dagligen till lägren ökar nu alla organisationer och den irakiska regeringen sina insatser för att alla ska kunna få hjälp. OCHA räknar med att omkring 5 000 människor dagligen flyr Mosuls västra del.

 

Flera Caritas-organisationer är verksamma i Irak och de flesta samarbetar med Caritas Irak som koordinerar olika projekt. Många akuta insatser pågår för att bistå internflyktingarna som kunnat ta sig till Bagdad och den norra delen av Irak. Men situationen i själva Mosul fortfarande är mycket osäker och därför är det planering för kommande akuta insatser som gäller. Dock har Caritas Irak redan ett mindre hjälpprojekt som snart ska starta inne i staden och nödhjälpspaket har kunnat delas i säkrade områden av västra delen av Mosul.

 

Efter utdelningen var Nabil Nissan, som är generalsekreterare i Caritas Irak, skakad: ”Människor där är svårt märkta av kriget”.

 

Caritas Sverige har de senare åren kunnat förmedla många gåvor till Caritas Irak för att stödja dem i deras arbete. Senast kunde vi vara med och finansiera undervisning för 500 barn i Duhok i nordvästra Irak.

 

Men hjälpbehovet är mycket stort och det kommer att växa. Vill du stödja Caritas arbete på plats kan du sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789. Märk talongen eller överföringen med ”Irak 2017”. Du kan också ”swisha” din gåva till nummer 900 4789 och märka den med samma ord.

Tack för din gåva! 

Caritas kan här dela ut 2 500 ”överlevnadspaket” till hungrande människor i västra Mosul.

Bild: Angela Gärtner/Caritas Tyskland