40 miljoner drabbade av översvämningarna i Sydasien

Mer än 40 miljoner människor har påverkats av översvämningar när årets monsun har svept genom Indien, Nepal, Bangladesh och Pakistan och miljontals människor har blivit hemlösa. Dödssiffran är osäker men ligger på flera tusen. Caritas arbetar i dessa fyra länder med att evakuera offer och tillhandahålla vatten, mat och husrum. Behoven är stora och trängande.

 

Caritas Indien håller på att nå ut till några av de värst drabbade områdena i delstaterna Bihar och Assam. Försörjningsmöjligheter har förstörts, bostäder har sköljts bort och upp till 18 000 skolor har skadats eller stängts. Det finns också farhågor för de överlevandes hälsa och hygien. De som överlevt är särskilt utsatta vid denna tid av året och oron stiger att sjukdomar som kolera och denguefeber etablerar sig.

 

Caritas Indien har sänt personalen till de drabbade områdena. Organisationen planerar att stödja mer än 40 000 människor bara i Assam med rent vatten och 5 000 hushåll med hygienartiklar, kontantstöd till 1 600 familjer, nödbostäder för 4 000 hushåll och psykologiskt stöd för 3 000 personer.

 

I Bangladesh har flera miljoner människor drabbats av översvämningarna. Även om regeringen har delat ut ris, torrfoder och kontanter till de överlevande finns många fler som fortfarande lider nöd.

 

Caritas Bangladesh planerar att ge ekonomiskt stöd, bygga nödbostäder, ge jordbruksstöd till fattiga bönder och öka möjligheterna att finna betalt arbete. Dess mål på längre sikt är att kunna hjälpa åtminstone 7 000 hushåll i sex översvämningsdrabbade distrikt från och med nu och fram till april 2018.

 

Tjugosex distrikt i södra Nepal har också översvämmats och Caritas Nepal håller på att mobilisera nödhjälp för de tusentals människor som tvingats lämna sin hembygd. Man har hittills kunnat hjälpa 7 250 familjer i elva distrikt.

 

”Vi har förlorat allt, hus och ägodelar”, sade 50-åriga Suresh Kumar Gupta från Sunasari i östra Nepal. ”För närvarande kan vi leva vidare med hjälp av katastrofhjälp, men hur länge vi vara beroende av det?”

 

I Pakistan ligger stora delar av Karachi under vattnet på grund av långvarigt regn och över hela staden skymtar bilar och motorcyklar som fångats av vattnet, medan kropparna av döda djur flyter genom gatorna.

 

Caritas Pakistan har avsatt medel för att ge främst familjer som lever i slummen bistånd. Vidare säger personal på Caritas att mat, sängar, köksredskap, hygienartiklar, myggnät och myggmedel är brådskande prioriteringar för dem som kämpar för att överleva efterfrågas på flera håll.

 

(Se också en artikel på denna hemsida den 1 september i år.)

 

Caritas Sverige har valt att stödja Caritas Bangladesh som redan driver ett program för att bistå dem som drabbats av översvämningarna. En första donation på 300 000 kronor har sänts dit. Du kan hjälpa till att fortsätta detta stöd genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789. Du kan också swisha till 900 4789. Märk din gåva med ”Bangladesh”.

Tack för din gåva!

Abaidul Hague och hans familj i Jamalpur, Bangladesh, bodde i hällande regn på båten i tio dagar sedan deras hus och allt de ägde sköljts bort. Deras framtid är osäker.

Bild: Caritas Bangladesh